Lorem Ipsum
Centre / organització
IES Mediterranea / Alternativa3 / Fundació Tercer Món Mataró
Nom Experiència
XARXA D'ESCOLES PEL COMERÇ JUST
Territori
 
Any d’inici
Desembre 2010
Agents Implicats
Tota la comunitat escolar
Àmbit d’actuació
  Educació per al Desenvolupamnet, Educació per als Drets Humans, Comerç just
Persona de Contacte
  Maria Fernandez Suarez
Adreça electrònica
Adreça postal
 
Web
Descripció projecte:
  Com va sorgir l'experiència?

L'EXPERIÈNCIA VA SORTIR ARREL DE TREBALLAR EL PROJECTE CAFÈ CIUTAT, UN PROJECTE DE SENSIBILITZACIÓ ON ES TREBALLA EN XARXA.

 Què voleu aconseguir?

El present projecte té com a objectiu construir un treball en xarxa entre les escoles que treballen el Comerç Just a Catalunya. Es tracta de crear consciència de l'impacte favorable que amb el consum responsable de comerç just s’aconsegueix per a tots.

Com ho feu?

El projecte recull diverses activitats de sensibilització que s'organitzaran a l'escola. A cada activitat es podrà treballar diversos aspectes del Comerç Just dins del mateix curricular del centre.

La creació d'un Consell Solidari pel Comerç Just, format per diferents membres d'un centre escolar (alumnes, professors, Ampas), aproparà que les accions de sensibilització arribin a tot el sector de l'àmbit educatiu.

Un projecte que s'adapta a cada centre, aconseguint una continuïtat de treball en xarxa, per fomentar que el Comerç Just formi part de la nostra vida diària.

Quins canvis ha generat l'experiència en les persones que hi participeu i en l'entorn?

El projecte s'ha iniciat a finals del 2010, amb projecció de continuitat durant els propers anys. Creiem que el canvi que generarà serà una experiència en Comerç Just que quedarà de manera permanent per treballar dins el curricular de l'escola, donant eines útils per treballar aquest tema.

Documents:

Membre de la xarxa