III Jornades XECM: Treballar l'EPD a l'escola. 2008Les III jornades han estat un espai per compartir interessos i inquietuds, per tal d’arribar a orientacions comunes, on hem de destacar l’entusiasme i les aportacions de participants, ponents, grups de treball i organitzadors. S’han presentat diferents experiències i xarxes que fan un treball estable i continu en temes d’educació per la pau, ciutadania global, desenvolupament, cooperació, solidaritat i drets humans. La convocatòria del 2008 estava centrada en treballar la cooperació internacional i la solidaritat a l’escola des de diferents perspectives, estratègies i metodologies, sense oblidar-se de les aportacions que es fan des de les ONGD, els municipis, l’educació en el lleure i tot tipus de propostes que arriben des de la comunitat educativa en general.

Publicació eletrònica
Programa  
Conclusions  
Article Barcelona Educació.  
Article de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament  
Informe de la Red canaria de escuelas solidarias  
Album de Fotos